Przyszłość budownictwa

budownictwo

Budownictwo cały czas się rozwija i idzie postępowo do przodu. Jej gałęzią jest geotechnika, która jest ściśle związana z inżynierią lądową. Ta nauka wiąże się nierozerwalnie z gruntoznawstwem, mechaniką gruntów, geologią a także reologią, chmią i fizyką. Jest ona wykorzystywana do oceny właściwości gruntu pod kątem projektowania i wykonania budowli ziemnych i podziemnych.