Realizacja projektów z liderem

lider w zespole

Prawidłowo prowadzony projekt wymaga, aby wykształcił lider w zespole. Bez prowadzenia przez osobę, która poczuwa się do odpowiedzialności za powodzenie projektu oraz za resztę członków w zespole, jest mało prawdopodobne, że osiągnie się sukces zawodowy. Dobry lider w zespole charakteryzuje się charyzmą, ma zdolności przywódcze oraz umiejętności miękkie. Do nich zaliczają się m. in. delegowanie zadań oraz kontrolowanie postępów w pracy.

Każdy lider w zespole musi raportować o postępach do zarządu, gdyż on pokłada nadzieje w powodzeniu projektu, więc delegowanie zadań przez lidera jest pewnego rodzaju przeniesieniem kontroli zarządu nad wszystkimi pracownika na jedną osobę. Jeśli lider w zespole chce również przyjaźnić się w pracy, to delegowanie zadań może stać się trudniejsze. Kiedy ludzie poczują zbytni luz w pracy, mogą nie mieć więcej motywacji, by starać się prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. W tym celu firma może zatroszczyć się o tymczasowe zatrudnienie osób zewnętrznych do zarządzania i kierowania projektem, aby taki lider w zespole miał większe uznanie i wzbudzał respekt.

Kiedy przychodzi specjalista z zewnątrz usprawnia pracę w zespole, ponieważ stosując metodologie zwinności sprawia, że delegowanie zadań staje się łatwe i przyjemne. Nowy lider w zespole jest osobą, która będzie ponad podziałami, które wykształciły się w danej firmie przez lata, dzięki czemu cały zespół może poczuć nowy przypływ energii sprawczej i chętniej przychodzić do biura, aby razem coś osiągnąć.