Realizacja projektów z liderem

lider w zespole

Prawidłowo prowadzony projekt wymaga, aby wykształcił lider w zespole. Bez prowadzenia przez osobę, która poczuwa się do odpowiedzialności za powodzenie projektu oraz za resztę członków w zespole, jest mało prawdopodobne, że osiągnie się sukces zawodowy. Dobry lider w zespole charakteryzuje się charyzmą, ma zdolności przywódcze oraz umiejętności miękkie. Do nich zaliczają się m. in. delegowanie zadań oraz kontrolowanie postępów w pracy.